Hämeen Kokoomus: Lahden eteläisen kehätien suunnittelu käynnistettävä välittömästi

Hämeen Kokoomus kiirehtii Lahden eteläisen kehätien toteuttamista. Ympäristöministeriö on vahvistanut eteläisen kehätien paikan ns. Launeen linjauksen mukaisena jo vuonna 2007. Kehätie on tuoreessa valtioneuvoston liikennepoliittisen selonteossa vuosina 2016-2022 toteutettavien suunnittelukohteiden joukossa. Toteuttamisedellytykset ovat siis vahvistuneet ja Hämeen Kokoomus haluaakin tiesuunnittelun alkavan välittömästi.

Valtatie 12 kulkee noin 11 km:n matkalla Etelä-Suomen merkittävimpien pohjavesivarojen päällä ja tien välittömällä vaikutusalueella asuu yli 100 000 asukasta. Kansallinen valtatie ja raskas liikenne ei missään muussa kaupungissa vastaavalla tavalla kulje läpi tiiviin kaupunkirakenteen. Nykyisin tien aiheuttama haitta asukkaiden arjen, liikenteen sujuvuuden, ympäristön turvallisuuden ja elinkeinoelämän kehittymisedellytysten kannalta on kohtuuton.

Valtatien nykyinen linjaus ei mahdollista Lahden kaupungin, Hollolan ja Nastolan kuntien yhdyskuntarakenteiden tehokkaampaa yhteen rakentumista ja alueen elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamista. Lahden alueen kuntien yhdyskuntarakenteiden eheyttäminen, valtakunnallisen tienlinjauksen pullonkaulan poistaminen ja Lahden asemanseudun kehittäminen valtakunnallisesti merkittäväksi asumisen, osaamisen ja elinkeinoelämän keskittymäksi edellyttävät siksi tielinjauksen pikaista toteuttamista. Uusi tielinjaus on edellytys myös koko maakuntaa palvelevan uuden matkakeskuksen toteuttamiselle.

Kasvusopimus työkaluksi alueen kehittämisessä
Lahden kaupunki on ehdottanut jo kesällä 2011 valtiolle hallitusohjelman mukaisen aie- ja kasvusopimuksen laatimista kaupungin ja valtion kesken. Kasvusopimuksessa kaupunki ja valtio yhdessä sopisivat alueen kehittämisen keskeisistä tavoitteista ja toimenpiteistä joilla näitä voidaan edistää.
Eteläinen kehätie ja kehittyvä asemanseutu osana kasvusopimusta lisää oleellisesti elinkeinoelämän kuljetusten taloudellisuutta ja yritysten kilpailukykyä valtakunnallisesti tärkeällä yhteydellä. Tien myötä Lahden kaupunkiseutua voidaan kehittää entistä houkuttelevammaksi asuin- ja yrityselämän keskittymäksi, koska läpikulkuliikenne poistuu yhdyskuntarakenteen keskeltä.

Kasvusopimus ja siihen sisältyvä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista koskevat konkreettiset tavoitteet ja yhteiset toimenpiteet voivat parhaimmillaan toimia molempia osapuolia sitovana elävänä asiakirjana ja antaa kasvavalle kaupunkiseudun kehittämiselle johdonmukaisen työkalun.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Juha Rostedt

p. 040 510 9244

toiminnanjohtaja Mika Airinen

p. 050 563 8806

FAKTOJA LAHDEN ETELÄISESTÄ KEHÄTIESTÄ:
· tielinjaa pitkin ajaa ruuhka-aikoina n. 30.000 ajoneuvoa/vrk ja määrien ennustetaan kasvavan n. 36.000 ajoneuvoon/vrk tulevan vuosikymmenen loppuun mennessä
· VT 12 kuuluu onnettomuustiheydeltään maan huonoimpaan kolmannekseen ja eteläisen kehätien toteutuksen hyötykerroin on erittäin korkea eli 2,5.
· Toteutuessaan kehätie siirtää Liikenneviraston arvion mukaan 11 500–22 000 autoa vuorokaudessa pois kaupunkirakenteen sisällä olevalta tie- ja katuverkolta.
· Lahden eteläisen kehätien tien suunnittelu (2,5–3,5 M€) ja investointi (156 M€) saatava liikkeelle, uusi linjaus on päätetty ympäristöministeriön vahvistamassa maakuntakaavassa ja Lahden valtuustossa jo vuonna 2007.

Kategoriat: Uutiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *