Hämeen Kokoomusnaiset: Naiset ansaitsevat merkittäviä tehtäviä kuntavaalien jälkeen

Kun puhutaan naisten asemasta eri tilanteissa, vedotaan useasti voimassa olevaan tasa-arvolakiin. Se ei kuitenkaan ole yksiselitteistä. Naisten kuntavaalien jälkeiseen asemaan vaikuttavat ennen kaikkea ehdokasasettelun onnistuminen ja vaalien tulos sekä paikkakuntakohtaiset, yhdistysten välillä sovitut periaatteet siitä, miten luottamushenkilöpaikkoja vaalien jälkeen jaetaan. Näissä kaikissa tietysti tulee ottaa huomioon myös tasa-arvolain periaatteet, mutta enemmän määrääviä tekijöitä ovat ennen kaikkea ehdokkaitten vaaleissa saamat äänimäärät sekä pätevyys/sopivuus ja kokemus kyseiseen luottamustehtävään. Tässä tilanteessa pitää muistaa muun muassa se, että luottamustehtävien ei pitäisi olla ikuisia, eikä kenellekään etukäteen varattuja. Hyvin useasti näin kuitenkin käytännön tasolla tuntuu olevan ja luottamustehtävää pidetään saavutettuna etuna, mikä asetetaan ehdoksi jo ehdokkaaksi lupauduttaessa.

Ensiarvoisen tärkeää vaalien jälkeisissä luottamuspaikkaneuvotteluissa on, että yhdistysten paikalliset neuvottelijat ottavat tehtävänsä vakavasti. Jos näissä neuvotteluissa eri puolueitten edustajien kanssa jää katkeruutta puolin ja toisin, se voi pilata koko kauden yhteistyön kunnallispolitiikassa. Siitä kärsivät kaikki osapuolet. Tästä on kokemuksia niin suurissa kuin pienissäkin kunnissa/kaupungeissa. Neuvottelijoitten valintaan on yhdistyksissä paneuduttava huolella. Vastuu on vaalit paikallisesti toimeenpanevalla yhdistyksellä, joka on joko kunnallisjärjestö – jos sellainen kunnassa/kaupungissa on – taikka sitten yksittäinen paikallisyhdistys, mikä jäsenmäärältään on suurin. Se valitsee neuvottelijat kuultuaan muita paikallisyhdistyksiä. Kokoomusnaisten tulisi olla näissä tilanteissa ja muutenkin poliittisesti nykyistä aktiivisempia ja antaa pyydetty lausunto harkiten sekä pitää huolta siitä, että myös naisnäkökulma tuodaan esiin neuvotteluihin lähdettäessä. Tätä ei pidä tehdä yksioikoisesti, vaan perustellen. Ei ole tärkeintä se, että tehtävään valitaan nainen, vaan se, kuka on pätevin ja sopivin hoitamaan tehtävää. Asialle ei ole hyväksi, että niistä riidellään, vaan kaikilla osapuolilla pitäisi olla valmius asioista sopimiseen.

Tärkeän lisänsä naisten asemaan ja sen arvostamiseen tuo myös oman puolueemme Kokoomuksen puoluetoimisto sekä kokoomusyhdistysten jatkuva aktiivinen toiminta. Kokoomuksen Naisten Liiton ja sen piirijärjestöjen sekä paikallisten Kokoomusnaisten yhdistysten tulee toimia niin, että kiinnostavuus yhteiskunnallisiin asioihin ja niitten hoitamiseen naisten keskuudessa lisääntyy. Jos emme itse välitä meitä koskevista asioista ja tuo kantaamme esille, kuinka voimme kuvitella, että meitä valittaisiin vaikutusvaltaisiin tehtäviin? Ilmankos suurin osa tärkeistä tehtävistä onkin miesten hallussa!

Siis ydinkysymys naisten aseman parantamisessa kuntapolitiikassa on naisten oma aktiivisuus. Naiset ovat liian kilttejä ja sopeutuvaisia toisten tekemiin päätöksiin. Olisikohan nyt aika niin vanhojen kuin nuortenkin panna hanskat käteen ja ryhtyä hommiin? Vain siten saadaan aikaan muutoksia.

**

Lisätietoja: Hämeen Kokoomusnaiset ry:n piirihallituksen jäsen, Janakkalan Kokoomusnaiset ry:n puheenjohtaja Riitta Lindell, gsm 040 8222 015

Kategoriat: Uutiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *