Seurakuntavaalit 2014

Seurakuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi marraskuussa. Seuraavat seurakuntavaalit toimitetaan marraskuussa 2014.

Vaaleissa voivat äänestää kaikki seurakunnan 16 vuotta täyttäneet jäsenet.

Vaalien ennakkoäänestys on 27.-30.10.2014 ja varsinainen äänestyspäivä on isäinpäivä su 9.11.2014.

Kirkon valtakunnallinen teema vaaleissa on ”Usko hyvän tekemiseen”. Vaaleista saa lisätietoa osoitteessa http://sakasti.evl.fi/seurakuntavaalit. Sivun alaosassa on myös linkki vaalien viestinnälliseen materiaaliin.

Kirkko on meitä jokaista varten

Kirkolla on suuri merkitys arvoyhteisönä. Se edustaa hetkellisyyden sijasta jatkuvuutta, irrallisuuden sijasta juurevuutta ja pinnallisuuden sijasta syvällisempää käsitystä elämän tarkoituksesta ja mielekkyydestä. Seurakuntien roolia yksilön ja koko yhteiskunnan hyvän ja täysipainoisen elämän turvaajina tulee vahvistaa.

Seurakunta on tavalliselle ihmiselle tärkeä erityisesti kun se on lähellä ihmisten elämää – kasteessa, iltarukouksessa, päivä- ja perhekerhoissa, rippikoulussa, vihkimisessä, diakoniatyössä ja hautaan siunaamisessa. Seurakunta on parhaimmillaan ihmisten koko elämää tukeva kristittyjen yhteisö.

Meidän tehtävämme on välittää toinen toisistamme ja tukea toisiamme elämän eri vaiheissa. Seurakunta on välittämisen ja lähimmäisenrakkauden yhteisö. Se kulkee hätää kärsivien rinnalla.

Yhteiskunnassa ja ihmisen arjessa tapahtuneet muutokset vaativat suvaitsevaisuutta meiltä kaikilta ja luovat kirkolle uusia odotuksia. Kirkon tulee olla avoin ja aktiivinen Suomeen muuttaville, että hekin kokevat olevansa tervetulleita.

Erilaisten seurakuntalaisten ja työntekijöiden pitää mahtua samaan kirkkoon. Ketään ei saa syrjiä.

Seurakunnat ovat menettämässä otettaan nuorista aikuisista, siksi kirkon on uudistettava toimintatapojaan ja löydettävä keinoja tukea myös eri elämänvaiheissa.

Seurakunnissa tulee antaa vastuuta jäsenille. Meissä seurakuntalaisissa piilee suuri voima ja rikkaus. Vastuun jakamisella vahvistetaan jäsenyyttä ja lisätään yhteisöllisyyttä. Kirkko on siellä missä seurakuntalaiset ovat.

Kokoomuksen kirkollisvaltuuskunta seurakuntavaaleissa

Kokoomus on keskustaoikeistolainen kansanpuolue, jonka tarkoituksena on parantaa jokaisen suomalaisen hyvinvointia ja uudistaa yhteiskuntaa arvojemme mukaisesti.

Kokoomuksen kirkollisvaltuuskunta kokoaa yhteen kokoomuslaisia seurakunta-aktiiveja ja kirkon työntekijöitä kehittämään meille tärkeää kirkkoa.

Kokoomusehdokkaiden tavoitteena on omalla osallistumisellaan edistää seurakuntavaalien äänestysaktiivisuuden kasvua ja saada jokaiseen seurakuntaan eri-ikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa eläviä ja eri aloja edustavia luottamushenkilöitä.

:: Ennakkoäänestys 27.–31.10.2014 :: Vaalipäivä 9.11.2014 ::

Kategoriat: Uutiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *