Mihin menet Päijät-Hämeen sote?

Maassamme valmistellaan tällä hetkellä yhtä historian suurimmista yhteiskunnallisista muutoksista. Tarkoituksena on yhdistää niin erikois- kuin perusterveydenhuolto sekä sosiaali- ja terveydenhuolto. Muutos käytännön tasolla on merkittävä.

Päijät-Hämeen alueen sosiaali- ja terveydenhuollon tuottamisrakenne on nykytilassa repaleinen ja epätaloudellinen. Palveluita tuottavat Heinola, Lahti, PHSOTEY, Oiva ja PHSOTEYn  alainen liikelaitos Aava sekä osaamiskeskus Verso. Eri tuottajat kilpailevat valinnanvapauden mahdollistamana asiakkaista ja osaavasta henkilökunnastakin. Samalla rakenteet ovat raskaita ja prosessit osin hajanaisia. Väitän, etteivät ne kohtaa myöskään parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaita heidän kokonaisvaltaisissa tarpeissaan.

Arvioiden mukaan vuoteen 2040 maamme verotulojen kasvu on ainoastaan seitsemän prosenttia samalla kun hoidon piiriin kuuluu ainakin kaksinkertainen määrä ihmisiä. Yhtälö on erittäin haasteellinen, muttei millään tavalla yllätyksellinen. Väestön ikääntyminen Suomessa, jopa Euroopan tasolla radikaalilla tavalla, on ollut tiedossa jo pitkään. Järjestelmämme kantokyvyn heikkous on ollut tunnistettuna niin ikään jo kauan. Nyt myös talouden heikot näkymät (viennin hiipuminen, verotulojen huono kehitys) ovat lisänneet paineita oleellisesti.

Tällä hetkellä Päijät-Hämeessä työ asiakkaiden paremman palvelun ja kestävämmän rakenteen puolesta on hyvällä alulla. Tahtotila on selvästi löytymässä eikä vähiten taloudellisten paineiden vuoksi. Näen tilanteessa rajattomat mahdollisuudet onnistua maakuntana myös rajojemme yli. Tulevaisuudessa valta on ennen kaikkea vahvoilla ja elinvoimaisilla maakunnilla, ei niinkään yksittäisillä kunnilla.

Koska toistaiseksi yhtään hyväksyttyä uutta tuottamismallia maakuntaamme ei ole olemassa, on asiakkailla, ammattilaisilla ja päättäjillä selkeä mahdollisuus vaikuttaa. Onkin tärkeää, että kanssakäyminen on nyt avointa, innovatiivista ja objektiivista. Malliesimerkkinä tästä voi toimia ”Siun Sote”, jossa henkilöstö ja alueen asukkaat olivat aktiivisessa vaikuttajien ja kehittäjien roolissa uutta tuottajaa rakennettaessa.

Itse pidän tärkeänä, että sote-palveluiden kivijalka, toimiva perusterveydenhuolto, pääsee vahvaan rooliin valmistelutyössä.  Tätä tukee myös hallituksen linjaus perusterveydenhuoltovetoisesta sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Vahvat terveyskeskukset ovat toiminnan ydin.

Toivon, että tulevaa erikois- ja perusterveydenhuollon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistämistä toteutetaan rohkeasti niin, että rajat rikotaan viemällä esimerkiksi erikoistason palveluita myös fyysisesti terveyskeskuksiin. Digitalisaation avulla palveluja voidaan viedä tulevaisuudessa myös kotioloihin esimerkiksi virtuaalivastaanoton myötä.

Voimien yhdistäminen on tärkeää erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden rajapinnoilla. Tästä hyvä esimerkki on Ministeri Rehulan usein siteeraama Eksoten malli ja sieltä ns. yhden luukun palvelukokonaisuus ”lasten- ja nuorten talo”.

Koen äärimmäisen tärkeänä, että juuri nyt poliittiset päättäjämme tekevät rohkeita linjauksia siitä, mitä me haluamme Päijät-Hämeessä pitää keihäänkärkinä eli mitä palveluita alueellamme tulevaisuudessa tuotetaan. Äänemme on kuuluttava riittävän vahvana ministeriöön asti. Tämä saattaa tarkoittaa myös ikäviä, jotain nykyisiä toimintojamme rajaavia päätöksiä. Meillä on tällä hetkellä selkeitä osaamiskohteita ja hyviä toimintamalleja, joihin panostaminen tukee myös alueemme kuntalaisten sairastavuusprofiilia.

Toivon näkeväni tässä maakunnallisen soten valmistelussa avointa, rohkeaa yhteistyötä niin päättäjien, virkamiesten, käytännöntoimijoiden kuin kuntalaistenkin välillä. Muutoksen välttämättömyys on jokaisen päättäjän tarkassa tiedossa ja nyt on kyse enää uskalluksesta.

Toivon myös, että uuden tuottajan synnyttäminen saa kätilökseen vahvan, ammattitaitoisen ja objektiivisen johtajan.

Kristiina Hämäläinen
Sairaanhoitaja YAMK
Hollolan kunnanhallituksen jäsen
Oivan perusturvalautakunnan pj.

 

 

 

 

 

Kategoriat: Uutiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *