Tulevaisuuden kunnan profiilia etsimässä

Monien kuntien hallinnoissa pohditaan paraikaa uuden kunnan profiilia. Näin on tehty myös Hollolassa. Kunnassa toiminut vuoden alusta lähtien tulevaisuuden kunta toimikunta, jonka tehtävänä on ollut toteuttaa laaja-alaista arviointia ja valmistelua strategisten linjausten määrittelyn pohjaksi.

Kuntien rooli muuttuu merkittävästi sosiaali- ja terveydenhuollon siirtyessä pois maakuntien vastuulle.  Päijät-Hämeessä tämä muutos koetaan suurimmassa osassa kuntia jo ensi tammikuussa uuden hyvinvointikuntayhtymän aloittaessa toimintansa.  Keväällä valittavien kuntapäättäjien tehtäväksi jää varmistaa hyvien palveluiden kattava saatavuus ennen tehtävien siirtymistä maakunnille.  Tulevaisuuden kunnat ovat sivistyksen, elinvoiman, yrittäjyyden, hyvinvoinnin ja terveyden edistäjiä.

Kuntien rakenteellinen ja toiminnallinen logiikka on ollut jo hetken suuressa muutoksessa.  Leimaavaa on, että globaalit ongelmat ja ilmiöt vaikuttavat myös arkiseen päätöksentekoon kunnissa. Tyypillistä on, että yhden ongelman ratkaisemisen jälkeen käsiin tulee tukku uusia haasteita.  Aikaa ongelmien ratkaisemiseen ei juuri ole, koska muutosvauhti on nopea. Päätöksenteko tulee yhä laajavaikutteisemmaksi ja monisyisemmäksi.

Tulevaisuudessa kuntia johdetaan ja kehitetään yhdessä eri toimijoiden kesken. Kunta on jatkossakin ihmisten lähin yhteisö ja myös suomalaisten kannalta läheisin toimija verotusoikeutensa, itsehallintonsa ja yleisen toimivaltansa kautta. Luottamushenkilötkään eivät ole vain päätöksentekijöitä, vaan heidän roolinsa tulee korostumaan entistä enemmän oman kuntansa kehittäjinä ja  markkinoijina.

Kuntastrategiat valmistellaan jatkossa poliittisten päättäjien, kunnan työntekijöiden, yrittäjien, kolmannen sektorin ja asukkaiden yhteistyönä. Uuden kunnan profiili on olla ketterä mahdollistaja ja entistä kiinnostuneempi kuntalaisista, kumppaneista ja verkostoista.  Oleellisia kysymyksiä ovat mitkä ovat uuden kunnan elinkeinopoliittiset tehtävät? Miten kunta houkuttelee ja palvelee työpaikkoja ja hyvinvointia luovia yrityksiä?

Hyvä kunta on osallistava, niinpä asukkaat tulee ottaa mukaan suunnitteluun kuntaa kehitettäessä.  Perinteisen puoluevetoisen ja edustuksellisuuteen perustuvan kuntademokratia mallin rinnalla tarvitaan uusia keinoja.  Jokainen kunta pohtii jo, miten asukkaiden osallisuutta voidaan lisätä ja  kehittää.  Olisiko Sinulla siihen  ideoita?

Kristiina Hämäläinen
Hollolan kunnanvaltuutettu, sairaanhoitaja YAMK
Tulevaisuuden kunta toimikunnan pj.

Kategoriat: Uutiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *