Terveyttä voidaan edistää kunnassa monin eri tavoin

Kunnan tärkeisiin tehtäviin kuuluu sote – uudistuksen jälkeenkin kuntalaisten terveyden edistäminen. Perinteisen palvelujen yhteydessä annettavan neuvonnan ja ennalta ehkäisevän työn ohella kannattaa soveltaa muita kuntatason toimenpiteitä. Terveellisen asuin- ja elinympäristön varmistaminen on eräs käyttökelpoinen keino tässä tehtävässä.

Yleisesti hyväksytään näkemys, että yhteisön tai yksilön terveyttä ei tuoteta vain terveyspalvelujen piirissä. Terveyteen vaikuttavat myös taloudelliset, sosiaaliset, psykologiset, biologiset ja ympäristölliset tekijät. Terveellinen asuin-, toiminta- ja elinympäristö ja väestön terveys ovat toisistaan riippuvaisia.

Väestön terveyden kannalta haitallisiksi ympäristötekijöiksi ovat tutkimuksissa osoittautuneet muun muassa ulkoilman pienhiukkaset, kotien ja työskentelypaikkojen kosteusvauriot, ympäristömelu, sisäilman radon ja altistuminen tupakansavulle. Näihin liittyy kuolemantapauksia ja vakavia tai lievempiä sairaustapauksia sekä häiritsevyyttä aiheuttavia vaikutuksia.

Käytettävissä olevan tutkimustiedon pohjalta on voitu arvioida, että ympäristöhaittojen asianmukaisella hallinnalla on merkittäviä myönteisiä kansanterveysvaikutuksia. Yksittäisten kemiallisten ja fysikaalisten altisteiden takana ovat tietysti varsinaiset altistumisen määreet kuten liikenne, yhdyskuntarakenne ja rakentamisratkaisut. Mahdollisten altisteiden tiedostaminen ja huomioon ottaminen eri hallinnonalojen suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä hankkeiden toteuttamisessa on siten erittäin tärkeää.

Väestön terveyteen ja terveyden jakautumiseen voivat vaikuttaa moninaiset yhteiskunnalliset ratkaisut ja päätökset. Niihin voi liittyä tahattomastikin väestön terveyteen vaikuttavia haitallisia tekijöitä. Monien päätösten vaikutukset ovat lisäksi usein pitkäaikaisia ja haitallisten vaikutusten korjaaminen myöhemmin vaikeaa.

Tällainen lähtökohtatilanne korostaa merkittävien päätösten, eikä pelkästään elinympäristöön suoraan vaikuttavien päätösten, mahdollisten terveysvaikutusten ennakoinnin tärkeyttä.

Maakuntamme on monipuolisesti kehittyvää aluetta. Kaiken aikaa tapahtuu suunnittelun, päätöksenteon, rakentamisen, liikenteen ja elinkeinojen muuttumisen myötä uusia olosuhteita, joihin liittyy myös mahdollisia terveysvaikutuksia.

Haitallisten terveysvaikutusten hallitseminen ja mielellään ehkäiseminen ennalta jo ratkaisujen valmisteluvaiheessa on siten tärkeää. Myös mahdolliset erilaiset vaikutukset eri väestöryhmiin tulisi saada tarkasteluun. Rutiininomainen terveysvaikutusten arvioinnin käyttäminen suunnitelmien, päätösten ja erilaisten ratkaisujen yhteydessä on käyttökelpoinen keino haitallisten terveysvaikutusten ehkäisemiseksi.

Väestön terveyden edistäminen on tärkeä kunnan tehtävä. Tuloksia voidaan saavuttaa monin eri tavoin tarkastelemalla laaja-alaisesti ihmisten elintapojen ohella asuin- ja elinympäristön mahdollisia terveysriskejä ja vaikuttamalla niihin. Kunnan ja maakunnallisten toimijoiden tulee myös tehdä tiivistä yhteistyötä parhaiden tulosten saavuttamiseksi.

 Pentti Lampi
Lääkintöneuvos, LT
Hollola

Kategoriat: Uutiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *