Kaikille mahdollisuus palveluihin toimintakyvystä riippumatta

”On hyvä muistaa, että palvelujen käyttäjien joukossa on kuitenkin ryhmiä, joiden tilapäisesti tai pysyvästi muita heikompi toimintakyky asettaa jo sinällään haasteita yhdenvertaisuuden toteutumiselle.”

Tulevalta sote – mallilta odotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon aiempaa parempaa integraatiota, palvelunkäyttäjien yhdenvertaisuuden paranemista ja hyvää laadukkaiden palvelujen saatavuutta. Uudistuksen valmistelun tässä vaiheessa käydään edelleen keskustelua monista yksityiskohdista, mutta etenkin valinnanvapauden toteuttamisen sisällöstä.
Moninaisten muutosten vaikutusten arviointi etukäteen erilaisia palveluja tarvitsevien näkökulmasta on oleellista, jotta tiedetään mitä mahdolliset muutokset käytännössä merkitsevät. Muiden merkittävien arvioitavien asioiden ohella tällöin on tärkeää tarkastella vaikutuksia etenkin tärkeänä pidettävän yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Se ei toteudu itsestään vaan siitä pitää huolehtia paitsi palvelujen järjestämistä koskevissa säädöksissä myös toiminnan ohjauksessa ja etenkin arkisessa käytännön toiminnassa.

Tulevan lainsäädännön pohjalta jokaisella on lupa odottaa saavansa esimerkiksi terveyden- ja sairaanhoitoa ja sosiaalipalveluita yhdenvertaisesti. Tällöin on hyvä muistaa, että palvelujen käyttäjien joukossa on kuitenkin ryhmiä, joiden tilapäisesti tai pysyvästi muita heikompi toimintakyky asettaa jo sinällään haasteita yhdenvertaisuuden toteutumiselle. Tällöin pelkillä säädöksillä tai normeilla ei voi taata hyvää lopputulosta.

Esimerkiksi palvelurakenteet, palvelumallit ja toimintatavat saattavat olla sellaisia, että ne eivät tarpeeksi ota huomioon käyttäjien heikentynyttä toimintakykyä tai ne edellyttävät sellaista omatoimisuutta, johon he eivät kykene. Tällaisiin ryhmiin voivat kuulua esimerkiksi hyvin iäkkäät henkilöt, muistamattomat henkilöt, syrjäytyneet henkilöt, eri syistä vammaiset henkilöt ja henkilöt, joiden toimintakykyä fyysinen tai psyykkinen sairaus heikentää. Heidän osaltaan on syytä varmistua, että tärkeiden palvelujen käytölle ei muodostu ainakaan byrokraattisia esteitä.

Eräs käyttökelpoinen keino on asianmukaisen palveluohjauksen järjestäminen tukemaan esimerkiksi valinnanvapauden toteutumista silloin, kun asianomainen ei itse kykene valintoja tekemään. Tukea tultaneen tarvitsemaan myös henkilökohtaisiin budjetteihin liittyen. Tärkeää on, että kaikki voivat hyötyä uudesta sote-mallista.
Kansalaisen kannalta oleellista on tärkeiden palvelujen saaminen ajallaan hänen niitä tarvitessaan ja sujuva palvelutoiminta. Siten uusien säädösten vaikutusten tarkastelussa sekä erilaisten kehittämistoimien kohdentamisessa olisi huolellisesti arvioitava tehtävien muutosten vaikutukset erityisesti yllä mainittujen käyttäjäryhmien tilanteeseen.
Tulevalta sote – uudistukselta odotetaan siis palvelunkäyttäjien yhdenvertaisuuden vahvistumista. Pelkkä hallinnollinen uudistus ei riitä, vaan palvelujen tuottajien on jatkuvasti kehitettävä arjen toimintaansa ottamaan huomioon erilaiset palvelujen käyttäjät. Samalla on vahvistettava myös ihmisten omatoimisuutta tukevia palveluita.

Pentti Lampi
Kunnanvaltuutettu
Hollola

 

 

Kategoriat: Uutiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *