Perusterveydenhuollon palvelut eivät saa sirpaloitua

”Potilaskeskeisessä hoidossa katsotaan tärkeää olevan sen, että ymmärretään potilasta yhtä hyvin kuin hänen sairauttaan.”

Tulevassa sote – uudistuksessa on tärkeitä tavoitteita. Siinä painotetaan sujuvia palveluketjuja, hiotaan sosiaali- ja terveydenhuollon aiempaa parempaa integraatiota ja vahvistetaan palvelunkäyttäjien yhdenvertaisuutta. Valinnanvapauden lisäämisellä tavoitellaan palvelujen saatavuuden paranemista etenkin perusterveydenhuollossa. Tavoitteiden toteutuminen riippuu pitkälti siitä, miten syntyvä kokonaisuus saadaan toimimaan niin, että palvelut eivät sirpaloidu entisestään.

Terveydenhuollossa käytännön työssä merkityksellistä monien muiden asioiden ohella on se, miten potilaan ja lääkärin tai potilaan ja muun terveydenhuollon työntekijän kohtaaminen onnistuu eri vastaanottotilanteissa. Nämä kohtaamiset loppujen lopuksi usein ratkaisevat hoidon tai hoivan onnistumisen. Osaava, sitoutunut henkilöstö muodostaa organisaatioiden todellisen voimavaran.

Potilaskeskeisessä hoidossa katsotaan tärkeää olevan sen, että ymmärretään potilasta yhtä hyvin kuin hänen sairauttaan. Täten etenkin perusterveydenhuollon palveluita käyttävät ihmiset hyötyvät siitä, että heitä hoitavilla lääkäreillä ja muilla terveydenhuollon ammattilaisilla on vankan ammatillisen osaamisen ohella monipuolista arkielämän tuntemusta ja kykyä tarkastella siihen liittyviä asioita ja myös kykyä asettua potilaan asemaan terveydellisten ja sosiaalisten huolien osalta. Pitkäaikaiset, hyvät hoitosuhteet edistävät tällaisen tilanteen syntymistä. Toisaalta jatkuvasti vaihtuvat hoitosuhteet heikentävät sitä.

Hoidon jatkuvuus ja pysyvät hoitosuhteet ovat erittäin tärkeitä etenkin monien kroonisten sairauksien kohdalla, mutta myös ikäihmisten ja monisairaiden hoidossa. Hoidon jatkuvuus tulisikin pyrkiä sopivalla tavalla turvaamaan myös tilanteessa, jossa hoidot saattavat jakaantua ajoittain usealle eri hoitotaholle ja niihin osallistuu monia lääkäreitä ja muita ammattilaisia. Etenkin tällaisessa tilanteessa tarvitaan toimivaa potilastietojärjestelmää, mutta myös uusia yhteistyömalleja.

Omat haasteensa hoidon jatkuvuudelle perusterveydenhuollossa aiheuttavat monilla alueilla käynnissä olevat muutokset palveluverkossa. Muun muassa Päijät- Hämeessä on linjattu tulevaisuuden julkinen perusterveydenhuollon palveluverkko varmistamaan palvelut kunnissa. Sellaisten muutosten yhteydessä, joissa palveluverkkoa supistetaan, tulee pohtia luovia ratkaisuja esimerkiksi joukkoliikenteen järjestelyissä palvelujen saatavuuden turvaamiseksi. Myös sähköisten ja liikkuvien palvelujen käyttäjäystävällinen lisääminen kannattaa hyödyntää.

Rakenteiden uudistamisen yhteydessä on aina tarve käytännön toiminnan uudistamiselle, mutta myös hyvien käytäntöjen jatkumiselle. Monissa maakunnissa, niin omassammekin, on tehty vuosikausia hyvää kehitystyötä, jota voidaan jatkossa hyödyntää. Palveluja pitää jatkuvasti parantaa tulee maakunta- ja sote – uudistus tai ei.

Pentti Lampi
Lääkintöneuvos
Kunnanvaltuutettu (kok)
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän valtuutettu (kok)
Hollola

Kategoriat: Uutiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *