Hämeen Kokoomus: Kierrätyksen kasvu voidaan toteuttaa jätealan yritysten ja kuntien yhteistyönä

Hämeen Kokoomuksen hallitus aloitti syyskautensa vierailulla Forssassa sijaitsevalle LHJ Groupille (Loimi-Hämeen Jätehuolto). Yhtiön toimialaan kuuluva kiertotalous on tullut tutuksi paitsi jätealan toimijoille myös jätteitä lajitteleville kuluttajille ja raaka-aineita hyödyntäville yrityksille.

Suomessa on parhaillaan meneillään EU:n jätesäädöspaketin toimeenpano, mikä tarkoittaa muutoksia erityisesti jätelakiin. Yksi merkittävimmistä tavoitteissa on yhdyskuntajätteen kierrätyksen edistäminen. Erityisesti kaupunkiseuduilla on mahdollisuus kehittyä kiertotalouden, energiatehokkuuden sekä vähähiilisen rakentamisen edelläkävijöiksi. Kokoomuksen tavoitteena on, että kaikki mahdolliset yhdyskuntajätteen jakeet kierrätetään tai hyödynnetään muutoin.

Materiaalien kierrätyksen ja ravinteiden kierron tehostamisen vaatimat investoinnit ja innovaatiot edellyttävät hyvää sääntelyä sekä avointa liiketoimintaympäristöä. Suomessa sekä julkisella sektorilla, että yksityisillä yrityksillä on oma, osin päällekkäinen ja ristikkäinen roolinsa jätehuollossa. Jätelakiesityksessä kiinteiden yhdyskuntajätteiden kuljetus on määritelty kunnan järjestettäväksi – toisin sanoen niissä kunnissa, joissa asukkaat tällä hetkellä tilaavat jätehuollon haluamaltaan yritykseltä, kuljetukset siirtyvät useimmiten alueellisen jätehuoltoyhtiön järjestettäväksi. Muutos koskee noin puolta Suomen kunnista. Käytännössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on useimmiten valittu kasvukeskusten ulkopuolella olevissa kunnissa. Jätehuollon järjestämisen ohella tämä on ollut osa kuntien Elinkeino- ja elinvoimapolitiikkaa.

”Kokoomuslaisen ajattelun ytimessä on yrittämisen vapaus. Kilpailua rajoittavan sääntelyn purkamista on määrätietoisesti edistetty eri toimialoilla. Jätehuollossa asia on etenemässä toiseen suuntaan. Kuntien itsenäisestä päätöksenteosta ollaan siirtymässä lakiin kirjattuun uuteen velvoitteeseen, jonka toteutuksessa kuntien omistamilla jäteyhtiöillä on merkittävä rooli. On vaarana, että nämä yhtiöt kilpailevat myös markkinoilla yksityisten yritysten kanssa ja saavat merkittävän markkinaedun. ”Toteaa Forssalainen yrittäjä ja Hämeen Kokoomuksen hallituksen jäsen Riikka Kinnunen.

”Parhaat keinot kierrätyksen, ja samalla elinvoiman kasvuun löytyvät Hämeen kokoomuksen mielestä rakentavasta yhteistyöstä, jossa yritysten ei tarvitse pelätä asiakkuuksien siirtoa kunnille, ja jätehuollon toimintakenttää kehitetään laajasti yhteisymmärryksessä,” linjaa Hämeen Kokoomuksen puheenjohtaja Miia Antin.

Digitalisaation avulla myös valvonta on mahdollista toteuttaa tehokkaasti ilman jokaisen kunnan tai kuntayhtiön valvontaa varten rakentamia erillisiä järjestelmiä. Tähän suuntaan ollaan jo menossa ympäristönsuojelun tietojärjestelmän rakentamisessa.

Hämeen Kokoomus lähtisi etsimään kierrätyksen kasvua vaarantamatta jätehuollon kuljetuksissa toimivien pk-yritysten tulevaisuutta. Markkinatalouteen kuuluva yrittämisen vapaus on kaiken kasvun välttämätön ehto, eikä Suomella ole varaa menettää koronakriisin aikana muutoin hyvinvoivia yrityksiä.

”Esimerkiksi Forssan seudulle on rakentunut merkittävä kiertotalouden teollisuussymbioosi, jossa sekä julkisen sektorin toimijat että yksityiset yritykset ovat kehittäneet innovatiivisia ja kestävään kehitykseen perustuvia liikeideoita. Forssan Envitech -alue on tunnettu eri materiaalien kierrätykseen ja jätteiden käsittelyyn erikoistuneista yrityksistä, sekä biotalouden ja uusiutuvan energian laajasta ympäristöosaamisesta.” korostaa Riikka Kinnunen.

 

Lisätietoja:

Miia Antin, Hämeen Kokoomus, puheenjohtaja

Riikka Kinnunen, Hämeen Kokoomus, hallituksen jäsen

Kategoriat: Uutiset

Kommentti artikkeliin “Hämeen Kokoomus: Kierrätyksen kasvu voidaan toteuttaa jätealan yritysten ja kuntien yhteistyönä
  1. Eira Rosberg sanoo:

    Blogikirjoitukseni jätelain uudistuksesta ja mitä sillä tavoitellaan: https://eirarosberg.wordpress.com/2020/07/17/jatelain-uudistus-liittyy-kiertotalouden-edistamiseen/ . Lakiuudistuksen ehdotuksella on ihan tutkitut perustelut ja jätteenkuljetutusyritysten lobbaus perustuu osin vanhentuneeseen tietoon. Jos tarkoitus on, että joka kiinteistö kuuluu jätehuoltoon, kuten laki sanoo, niin yritykset eivät ole saaneet kaikkia siihen liittymään. Siksi alueperusteiselle järjestelmälle on tarvetta. Kokoomuksen tavoite voisi olla myös vapaamatkustajien vähentäminen, jotta ne, jotka hoitavat asiansa hyvin, eivät joudu maksamaan niiden jätteitä tai roskaantumista, jotka eivät välitä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *