Kokoomus ja RKP vaaliliittoon Päijät-Hämeessä

Hämeen Kokoomus – Tiedote 27.10.2021
Julkaisuvapaa klo 10

Kokoomus ja RKP vaaliliittoon Päijät-Hämeessä

 

Kokoomus ja Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP) ovat solmineet vaaliliiton Päijät-Hämeessä tammikuun 2022 hyvinvointialueen vaaleihin.

Puolueet asettavat yhdessä täyden listan ehdokkaita, yhteensä 86 ehdokasta. RKP asettaa vähintään 3 ehdokasta ja kokoomus noin 83 ehdokasta.

Vaaliliitto tukee porvarillista yhteistyötä ja molempien puolueiden tavoitteita hyvinvointialueen vaaleissa. Vaaliliiton solmineille puolueille on tärkeää, että palvelut järjestetään niin, että ihmiset pääsevät hoitoon ja saavat hoivaa ja apua silloin kun sitä tarvitaan. Jonoissa odottamalla tai hallinnon rakenteissa ei parane kukaan. Puolueille on myös tärkeää, että palveluja voi jatkossakin tuottaa yksityiset ja ns. kolmannen sektorin toimijat julkisen toimijan rinnalla.

”Suomessa on tuhansia yrittäjiä, yrityksiä ja yhteisöjä, jotka tuottavat terveys- ja hoiva- ja tukipalveluja”, sanoo Hämeen kokoomuksen puheenjohtaja Miia Antin.

”Uuden aluevaltuuston tehtävä on päättää ”lähellä sinua” olevista sosiaali- ja terveyspalveluista, joita jokainen meistä tarvitsee jossain vaiheessa, elämämme varrella. Meidän tulee nyt saattaa tietoa äänestäjille, jotta mahdollisimman moni käyttää äänioikeuttaan tammikuussa 2022”, sanoo Hämeen RKP:n puheenjohtaja Pia Tyyskä.

Lisätietoja :
Miia Antin, Hämeen Kokoomuksen puheenjohtaja, 050 5669619
Pia Tyyskä, Hämeen RKP, 040 7433363

Pressmeddelande 27.10.2021
Publiceringsfritt genast
Samlingspartiet och SFP har ingått valförbund i Päijänne Tavastland

Samlingspartiet och Svenska folkpartiet (SFP) har ingått valförbund i Päijänne Tavastland inför välfärdsområdesvalet i januari 2022.

Partierna kommer att tillsammans att ställa upp en full kandidatlista, 86 kandidater. SFP ställer upp 3 kandidater och Samlingspartiet ca 83 kandidater.

Valförbundet stöder det borgerliga samarbetet och båda partiernas målsättningar i välfärdsområdesvalet. För valförbundspartierna är det viktigt att servicen arrangeras så att människorna får vård och omsorg då när de behöver det. Ingen blir friskare av att köa eller med hjälp av administrativa konstellationer. För partierna är det viktigt att servicen kan även i fortsättningen produceras av den privata och tredjesektorn, vid sidan om den offentliga.

”I Finland finns det tusentals ensamföretagare, företag och samfund som producerar vård- och omsorgs och stödtjänster”, säger Samlingspartiet i Tavastlands ordförande Miia Antin.

”Det nya välfärdsområdesfullmäktiges uppgift är att besluta om social- och hälsovårdstjänster som vi alla har behov av, under livet olika skeden och service som är ”nära dig”. Vi bör nu få ut information till väljarna, för att så många som möjligt använder sin rösträtt i valet i januari 2022”, säger SFP i Tavastlands ordförande Pia Tyyskä.

 

Mer information:
Miia Antin, Hämeen Kokoomus ordförande, 0505669619
Pia Tyyskä, SFP i Tavastland, ordförande 040 7433363

Kategoriat: Uutiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *