Kanta-Häme: Valtuustoaloite terapiatakuun käyttöönottamiseksi Oma Hämeessä

Yli puolet suomalaisista kokee jossakin vaiheessa elämäänsä mielenterveyden ongelmia, mutta vain puolet heistä saa tarvitsemaansa hoitoa. Viime vuosien poikkeusolot ensin korona-aika ja sitten Ukrainassa Putinin sota ovat lisänneet mielenterveyden ongelmia entisestään. Mielenterveyteen liittyvät syyt ovat nousseet yleisimmäksi syyksi sairauspäivärahan saamiselle ja ovat myös suurin yksittäinen työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen syy.

Terapiatakuu toteuttaisi terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suosituksen, jonka mukaan vaikuttavaksi todetut psykoterapiat ja muut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät kuuluvat mielenterveys- ja päihdehäiriöissä terveydenhuollon julkisesti rahoitettuun palveluvalikoimaan. Suosituksen mukaan niitä tulee olla tarjolla osana eriasteisten häiriöiden tavoitteellista ja tarpeenmukaista hoitoa tai kuntoutusta. On ensiarvoisen tärkeää, että soveltuvaa varhaista hoitoa tarjottaisiin jo perusterveydenhuollossa. Hoidon tarve tulee arvioida välittömästi apua haettaessa ja oireiden mukaisen psykoterapiahoidon tai muun psykososiaalisen hoidon tulee alkaa kuukauden sisällä avun hakemisesta. Tällä hetkellä tilanne ei ole lähelläkään tätä, vaan mielenterveyspalveluihin on useiden kuukausien jonot ja kaikki apua tarvitsevat eivät sitä edes saa.

Terapiatakuu mahdollistaisi potilaalle hoitoon pääsyn, vaikka tällä ei olisi taloudellisia resursseja hakeutua yksityiseen psykoterapiaan. Lisäksi potilas saisi hoitoa myös silloin, kun hänelle ei voida myöntää Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa tai Kelan korvaama kuntoutuspsykoterapia ei sovellu hoitomuodoksi esimerkiksi omavastuun suuruuden tai hakuprosessin pituuden takia.

Terapiatakuusta on keskusteltu jo vuosia ja sen käyttöönottoa on liputettu erinäisissä vaaleissa useiden puolueiden taholta. Nyt olisi korkea aika ottaa se myös käyttöön. Terapiatakuu rakentaisi Suomesta tällä hetkellä puuttuvan tehokkaan mielenterveyshoidon perustason. Näin apua olisi saatavilla yhdenvertaisemmin, nopeammin ja helpommin ihan jokaiselle sitä tarvitsevalle. Kun apua on saatavilla nopeasti ja matalalla kynnyksellä, pystytään moniin ongelmiin puuttumaan jo varhaisessa vaiheessa ja ehkäisemään niiden kasvamista.

Terapiatakuun käyttöönottaminen Oma Hämeen hyvinvointialueella tarkoittaisi mm. sitä, että meillä perusterveydenhuoltoon sisältyisi mielenterveyden häiriöiden soveltuva psykoterapia ja muu psykososiaalinen hoito. Terveydenhuollon ammattihenkilön olisi tehtävä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas ottaa yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana. Perusterveydenhuollossa toteutettava mielenterveyden häiriön tarpeelliseksi todettu psykoterapia tai muu psykososiaalinen hoito olisi Oma Hämeessä tämän jälkeen järjestettävä neljän viikon sisällä siitä, kun hoidon tarve on arvioitu jolleivat lääketieteelliset, hoidolliset tai muut vastaavat seikat muuta edellytä.

Esitän, että Kanta-Hämeen hyvinvointialue ottaa kansalaisaloitteessa esitetyn kaltaisen terapiatakuun käyttöön 2023, vaikka valtakunnantason lainsäädäntöä ei sitä ennen hyväksyttäisi.

 

Timo Heinonen, Kokoomus

Lopella 29.3.2022

Aloitteen allekirjoittivat Timo Heinosen lisäksi Mika Penttilä, Riku Bitter, Antti Ahonen, Veli-Antti Silpola, Sanni Grahn-Laasonen ja Marko Ahtiainen.

Kategoriat: Uutiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *