Kanta-Häme: Valtuustoaloite – Yritysten ja järjestöjen osallisuuden varmistaminen Oma Hämeen organisaatiorakenteessa

Yritysten ja järjestöjen osallisuuden varmistaminen Oma Hämeen organisaatiorakenteessa

Oma-Hämeen alueella toimii satoja yrityksiä, jotka tuottavat vakiintuneesti osan hyvinvointialueen julkisella järjestämisvastuulla olevista sosiaali- ja terveyspalveluista. Yritykset työllistävät arviomme mukaan yhteensä luokkaa 1 500 alan ammattilaista. Kyse on erikokoisista työnantajayrityksistä ja  -järjestöistä sekä myös ammatinharjoittajien tuottamista palveluista. Ulkoistamisasteet ovat merkittäviä esimerkiksi asumisen sisältävissä hoivapalveluissa, lastensuojelussa, eräissä vastaanottotoiminnoissa sekä fysioterapiassa. Julkisten hankintojen kokonaisvolyymi Oma Hämeessä on arviolta noin 150 miljoonaa euroa. Hyvinvointialue on merkittävä julkinen hankintayksikkö myös tukipalveluiden osalta.

Hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia palvelut voidaan tuottaa (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtioavusta, 4 §)

  • hyvinvointialueen omana toimintana
  • sopimuksin muiden julkisten toimijoiden kanssa (valtio, kunnat, muu julkinen toiminta)
  • hankintalain mukaisin ostopalvelusopimuksin yksityisten toimijoiden kanssa tai
  • antamalla palvelunkäyttäjälle palvelusetelin.

On tärkeää, että hyvinvointialueella sovelletaan monituottajamallia, joka turvaa palveluiden saatavuutta, kehittää terveen kilpailun kautta toimialaa ja auttaa ruuhkahuippujen tasaamisessa sekä palveluvajeiden ratkaisemisessa. Myös ns. innovatiivisia hankintoja on perusteltua hyödyntää julkisen oman toiminnan kehittämisessä. Hyvä esimerkki tästä on esimerkiksi etäpalveluiden kehittäminen.

Myös potilas- ja kansalaisjärjestöjen tuottamat ennaltaehkäisevät ja vertaistukea hyödyntävät  palvelut ovat tärkeä osa hyvinvointialueen toiminnan kokonaisuutta ja ne ovat usein omiaan parantamaan asiakkaan kokonaistilannetta. Niiden osalta korostamme sekä järjestöjen että kuntien yhteistyötä, mutta myös järjestöjen ja hyvinvointialueen yhteistyötä.

Ulkoistukset tapahtuvat julkisten hankintojen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon erikoislainsäädännön normistoja noudattaen. Julkiselta ja yksityisesti tuotetulta ulkoistetulta palvelulta vaaditaan lakisääteisesti samaa laatutasoa. Käytäntö osoittaa, että yksityisesti tuotetut ulkoistetut palvelut ovat taloudellisesti varsin kilpailukykyisiä verrattuna julkisen toimijan omaan tuotantoon.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Oma Hämeen organisaatiorakenteessa huomioidaan systemaattinen julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö perustamalla hallintosäännön 16 §:n mukaisesti aluehallituksen asettama hyvinvointialueen sekä yritysten ja järjestöjen yhteistyötä kehittävä elinkeino- ja järjestötoimielin. Vaikuttamistoimielimeen tulee valita edustus keskeisistä palveluita tuottavista yksityisistä yhteistyökumppaneista sekä aluevaltuustosta. Vaikuttamistoimielimen (elinkeinopoliittisen neuvoston) pääasiallisena tehtävänä on yksityisen ja julkisen yhteistyön konkreettinen edistäminen, jatkuva markkinavuoropuhelu sekä erilaisten yhteistyökysymysten käsitteleminen ja ratkaiseminen. Hyvinvointialueen hallitus hyväksyy toimielimen toimintasäännön.

 

Hämeenlinnassa 29.3.2022

Valtuustoaloitteen ovat allekirjoittaneet kaikki Kokoomuksen aluevaltuutetut:

Helena Lehkonen, Aino Närkki, Marko Ahtiainen, Eija Aittola, Riku Bitter, Sanni Grahn-Laasonen, Timo Heinonen, Juha Isosuo, Päivi Kankaanmäki, Maija Kontturi, Mika Penttilä, Sari Rautio, Veli-Antti Silpola

Kategoriat: Uutiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *