Mielipide: Sivistykseen panostaminen on turvallisuuspolitiikkaa

Sivistykseen ja kriittisen ajattelun oppimiseen kannattaa panostaa, koska sivistykseen panostaminen on myös talous- ja turvallisuuspolitiikkaa. Suomalaisten turvallisuus ja turvallisuuden tunne eivät ole sidoksissa ainoastaan puolustusmäärärahoihin, vaan kykyymme oppia, ajatella, kritisoida ja innovoida. Konfliktit maiden sisällä ja rajojen ulkopuolella nousevat ja saavat voimansa usein ymmärtämättömyydestä, mustavalkoisesta ajattelusta ja kriittisen ajattelun puutteesta.

Kriittisen ajattelun taidot mahdollistavat elinikäisen oppimisen. Opetussuunnitelmien yksi keskeinen tavoite on opettaa kriittistä ajattelua oppilaille läpi koulupolun. Se on tärkeää, koska kriittinen ajattelija on valmis muokkaamaan ja kyseenalaistamaan omaa ajatteluaan ja siksi valmiimpi näkemään asioita objektiivisemmin. Kriittinen ajattelu auttaa asennoitumaan tilanteisiin oppimistilanteina kaikilla elämänalueilla. Siksi oppiminen ja koulutus ja koulutustason nostaminen on myös turvallisuuspolitiikkaa. Useammin on nostettu esille koulutuksen merkitys innovaatioille ja koulutuksen yhteys talouden kasvulle. Vähemmän esillä on sivistyksen ja koulutuksen merkitys turvallisuudelle.

Kriittisen ajattelun valmiuksien tukeminen pitää aloittaa jo varhain peruskoulussa. Se ei saisi jäädä vain korkeakoulutettujen etuoikeudeksi. Kokoomuksessa korostetaankin koulutuksen ja oppimisen merkitystä ja sitä, että jokaisella tulee olla oikeus oppimiseen. Jokaiselle suomalaiselle tulee mahdollistaa elinikäinen oppiminen. Sivistys on kokoomuksen periaateohjelman mukaan arvo sinänsä ja koulutuksen päämäärä itsessään, myös historiallisessa tarkastelussa. Sivistystä tarvitaan, jotta ihminen pystyy soveltamaan osaamistaan elämänsä tapahtumiin. Korkeatasoinen koulutus vahvistaa sivistystä.

Kokoomus haluaa tulevalla hallituskaudella vakiinnuttaa perusopetuksen laadun ja tasa-arvon vahvistamiseen tarkoitetut määrärahat. Oppimiserojen kaventaminen ja lukutaidon kehittäminen on tärkeää. Lukutaito on yhteydessä kriittiseen ajatteluun ja oppimisen mahdollisuuksiin. Valitettavasti tällä hetkellä suomalaisten koulutustaso on merkittävästi muita OECD-maita jäljessä. Kokoomus on vahvasti sitoutunut nostamaan suomalaisten osaamistasoa. Yksi keino on, että tavoitellaan vuoteen 2030 mennessä vähintään puolelle nuorista ikäluokista korkea-asteen koulutusta. Tämä edellyttää merkittäviä lisäpanostuksia aloituspaikkojen nostamiseksi pysyvällä määrärahalla.

Kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa on vahva panostus osaamiseen ja tutkimukseen. Niin varhaiskasvatus, perus-, ammatillinen-, lukio- ja korkeakoulutus saisivat merkittäviä panostuksia. Tämä on viisasta, koska koulutusinvestoinnit vaikuttavat talouteen pitkällä aikavälillä myönteisesti ja sivistykseen panostaminen on myös turvallisuuspolitiikkaa parhaimmillaan.

 

Sari Niinistö, KM. Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas 2023

www.sariniinisto.fi

Kategoriat: Uutiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *