Mielipide: Oma Hämeen palvelusetelivähennykset eivät tuo säästöjä

Oma Hämeen arjessa tehdään tällä hetkellä eräitä paniikinomaisia ratkaisuja ilman vaikutusten tosiasiallista arviointia. Esimerkiksi nostan Riihimäen kotihoidon palvelusetelit.

Vaikka Riihimäellä on jatkuva puute kotihoidon työntekijöistä, on Oma Häme hiljattain rajoittanut tai jopa lopettanut palveluseteleiden myöntämisen asiakasohjauksen päätöksin. Asiaa on perusteltu mm. määrärahoilla. Samalla käytössä on palvelusetelitoimintaa merkittävästi kalliimmat vuokrahoitajat. Kun vuokrahoitajiakaan ei saada, saattavat työvuorot jäädä jopa tyhjiksi ja asiakkaat siten ilman asianmukaisia palveluita. Tilanne kuormittaa myös hva:n omia hoitajia, vähentää työhyvinvointia ja lisää sairauslomia.

Soteuudistuksen eräänä tavoitteena on aikaisempaa paremmat peruspalvelut. Tätä hyvää tavoitetta ei saa ruineerata äkkinäisillä arjen ratkaisuilla. Jos alueella ei käytetä kaikkia resursseja – kuten palvelusetelillä palveluita tuottavia kotihoitoyrityksiä – on seurauksena asiakkaiden palveluiden heikentyminen.

Varsinkin säännöllisessä kotihoidossa asiakasnäkökulma ja laatu ovat keskeisiä. Palvelusetelillä asiakas voi valita palveluntuottajansa ja hoitajina ovat tutut hoitajat. Hoitajavuokrauksen kautta ei pysyvyyttä asiakassuhteeseen synny. Jos kotihoidon asiakas ei saa palveluitaan, on hän nopeasti vielä kalliimpien päivystys- ja ympärivuorokautisten asumispalveluiden asiakas.

Palvelusetelipalveluissa asiakas maksaa omavastuuosuuden lakisääteisten asiakasmaksujen lisäksi. Palvelusetelillä tuotettujen palveluiden kustannukset ovat Oma Hämeelle merkittävästi alemmat kuin hva:n itse tuottaman hoivan kustannukset. Tarkkoja euromääriä Oma Hämeen omista kustannuksista ei ole vielä saatu. Esimerkkinä voidaan kuitenkin käyttää naapurihyvinvointialueen tietoja: Pirkanmaan 2024 hinnaston mukaan ikäihmisten kotihoito maksaa 96 euroa/tunti ja ympärivuorokautisen palveluasumisen vuorokausihinta on 210 euroa. Oma Hämeessä säännöllisen kotihoidon palvelusetelin enimmäisarvo on 2024 alusta 33 – 48 euroa/tunti.

Eri selvitykset ja monet esimerkit osoittavat, että yksityisenä tuotetut hoivapalvelut ovat kymmeniä prosenttiyksiköitä edullisempia kuin hyvinvointialueen itse tuottamat vastaavat palvelut. On epärealistista kuvitella, että hyvinvointialue pystyisi ikääntyneiden hoivassa tuottamaan välttämättömät palvelut ilman toimivaa palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmää.

Oma Hämeessä eletään taloudellisesti ja toiminnallisesti haastavaa aikaa. Nyt jos koskaan on päättäjien syytä jättää poliittinen julkinen-yksityinen vastakkainasettelu taka-alalle. Sen sijaan tulee keskittyä miettimään, että eri palveluita tuotetaan parhailla käytettävissä olevilla keinoilla tuottajatahosta riippumatta. Järjestämisvastuu ja palveluiden tuottaminen ovat kaksi eri asiaa. Asiakkaan kannalta tärkeintä on se, että hoito- ja palvelusuunnitelman mukainen palvelu tulee ajallaan ja että asiakasmaksut eivät muodostu kohtuuttomiksi.

Aino Närkki, aluevaltuutettu

Kategoriat: Kanta-Häme, Mielipide, Uutiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *