12 October 2022, 151st Plenary Session of the European Commitee of the Regions Belgium – Brussels – October 2022 © European Union / Antonin Weber

Kunnat ja alueet kehottavat vauhdittamaan oikeudenmukaisen siirtymän rahaston ohjelmatyötä

Hämeenlinnan Kaupunginvaltuuston jäsen kokoomuslainen Sari Rautio on ollut vuodesta 2020 yksi Suomen yhdeksästä Euroopan alueiden komitean jäsenestä.

Euroopan alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous, ja sen jäsenet edustavat EU:n kaikkia 27:ää jäsenvaltiota. Komitean tehtävänä on tuoda alue- ja paikallisviranomaiset mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin. Euroopan parlamentti, neuvosto ja Euroopan komissio kuulevat komiteaa politiikanaloista, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin. Euroopan alueiden komiteassa on 329 jäsentä.

Keväällä Sari Rautio valittiin Kokoomuksen eurooppalaisesta ryhmästä, EPP ryhmästä, raportöörin, eli esittelijän tehtävään. Hänen vastuulleen tuli valmistella alueiden komitean lausunto oikeuden mukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Rahasto on osa oikeudenmukaisen siirtymän mekanismia, joka perustettiin osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Sillä on tarkoitus auttaa alueita, joihin siirtyminen ilmastoneutraaliin talouteen vaikuttaa eniten. Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta investoidaan noin 19 miljardia euroa kyseisille alueille kaudella 2021–2027. Rahasto on osa eurooppalaista koheesiopolitiikkaa.

Koheesiopolitiikka on EU:n tärkein investointiväline, jonka kautta tuetaan aluekehitystä rakennerahastojen avulla. Meneillään oleva sota Ukrainaa vastaan ja energiakriisi ovat korostaneet entisestään tarvetta vahvistaa taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta, vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja lisätä energiaomavaraisuutta.

”Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto on erinomainen työkalu osana koheesiopolitiikkaa, ja se tukee myönteisesti Euroopan unionin tavoitetta saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä. Tavoite edellyttää vahvaa digitaalista ja vihreää siirtymää, joka vaikuttaa olennaisesti ihmisten työskentely- ja elintapoihin. Samalla tietysti Venäjän oikeudeton hyökkäys Ukrainaan ja meitä kaikkia kohtaan on entisestään lisännyt oikeudenmukaisen siirtymän vaikeusastetta ja toisaalta vahvistanut nopean siirtymän tarvetta”, Sari Rautio tähdentää.

Raution laatima lausunto hyväksyttiin Euroopan alueiden komitean lokakuun täysistunnossa Brysselissä. Lausuntoa on työstetty yhdessä Suomen Kuntaliiton Brysselin edustajien kanssa. Lausunnon valmisteluprosessiin liittyy useita eurooppalaisen tason kuulemis- ja kommentointitilaisuuksia, joita Rautio on johtanut. Työllä on tärkeä rooli Eurooppalaisessa päätöksenteossa ja taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden luomisessa. Siksi on luonnollista, että eurooppalaiset kunnat ja alueet kehottavat vauhdittamaan oikeudenmukaisen siirtymän rahaston ohjelmatyötä.

”Ratkaisevan tärkeässä siirtymisessä vähähiiliseen yhteiskuntaan on keskityttävä kansalaisten erilaisiin tarpeisiin luomalla uusia työpaikkoja ja osaamista. Energia-ala, teollisuus, valmistusteollisuus ja pk-yritykset ovat vaikeuksissa, minkä vuoksi on tärkeää tukea teollisuuden tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius. JTF-rahasto voi osaltaan edistää tämän tavoitteen saavuttamista. Vaikuttavimmat keinot löytyvät parhaiten, kun alueet ja kaupungit ovat aidosti mukana kaikissa suunnittelun ja toimeenpanon vaiheissa. Samalla on tärkeää saada järjestelmä käyntiin”, Rautio painottaa.

Kategoriat: Uutiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *